Afvalcoaches Heerlen
Social return,

Werk aan de winkel

Veel mensen zijn niet op eigen kracht in staat in Nederland aan het werk te komen. Ingenieursbureaus kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit hardnekkige maatschappelijke probleem. Eerder lukte het ons al om milieu- en omgevingskwaliteit in civieltechnisch werk te integreren.