Samenwerking

Ik ga voor een sterke PS fractie. Een fractie, die contact houdt met de mensen in de afdelingen. Zodat we elkaar weer inspireren en ondersteunen. Ik wil Limburgse D66-ers in stelling brengen om te scoren in hun gemeenteraad en in de publiciteit. Ook in afdelingen waar D66 nog geen raadsfractie heeft. Ik hoop en verwacht dat het omgekeerde ook geldt, zodat we gezamenlijk met verstand van zaken over bijvoorbeeld Valkenburg, Heel en Bergen spreken. Een sterke PS fractie kan zo bijdragen aan het functioneren van D66 in Limburg als geheel.

Een voorbeeld: de provincie investeert miljoenen samen met de gemeenten. Waar die investeringen naar toe gaan wordt tussen de bestuurders onderling in achterkamertjes besloten. Zo krijgt Parkstad een ringweg, Venlo de Floriade, en Maastricht een nieuwe cultuurtempel. Gewone Limburgers zijn hier niet bij betrokken. De raadsleden, die hen vertegenwoordigen zijn ertoe veroordeeld om in te stemmen een voorgekookt besluit. Dit staat haaks op onze democratische principes. Het kan best zijn, dat de gemaakte keuzes de juiste zijn, maar zijn het ook onze keuzes? Een sterk samenwerkende groep D66-ers kan ervoor zorgen dat burgers beter bij de ontwikkeling van hun eigen omgeving worden betrokken. Ik wil als lijsttrekker en later als fractievoorzitter de structuur geven aan deze samenwerking.