Lijsttrekker

Op 18 september kozen de Limburgse D66 ers Hans van Wageningen tot D66 lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. Klik verder om uit te vinden hoe Hans zich bij die interne verkiezingen profileerde.

Inmiddels bereiden we ons met een enthousiaste club D66-ers voor op de campagne.

  1. D66 Limburg nieuw elan krijgt en niet terugvalt op routine
  2. de PS fractie en de lokale D66 afdelingen elkaar inspireren en ondersteunen
  3. De provincie Limburg duidelijker en transparanter wordt
  4. D66 de partij wordt voor Limburgers die de toekomst met een open vizier tegemoet treden